Stichting Feaz Workshops & Projecten

Stichting Feaz heeft een breed aanbod met betrekking tot workshops en projecten. Onze workshops kunnen inpanding bij sportscholen, buurthuizen, kinderopvang en scholen gegeven worden. Feaz biedt workshops op gebieden als: sport, muziek, creativiteit, yoga, dans en drama.

Door middel van deze workshops leren deelnemers van alles wat, belangstelling wordt gewekt en de deelnemers kunnen zich verder gaan ontwikkelen in bepaalde gebieden.

Wij willen trots kunnen zijn op wat wij door middel van onze workshops kunnen bereiken. Zo zien wij blije kinderen die ook meer zelfvertrouwen krijgen, meer zelfstandig worden die een avontuur aandurven gaan.

Ouderen die trots zijn op wat zij kunnen en wat zij leren, maar ook de sociale contacten die zij leggen door middel van het bij elkaar komen.

Buurtbewoners leren elkaar beter begrijpen door middel van een gezamenlijk project, bijvoorbeeld mozaïeken. Een bankje voor de buurt, mooie mozaïek tegels op de flat.

Feaz werkt met ervaren trainers, deze hebben uiteraard kennis m.b.t. hun eigen vakgebied , maar hebben ook kennis van een sociale en pedagogische aanpak. Tevens zijn zij bereid om zich in te zetten voor bepaalde doelgroepen en zo hun workshop enigszins aan te passen.