Ga naar de inhoud

Wie droomt hier niet van? Bij peuter- en kleuterdans wordt nog veel via de fantasie gewerkt. Maar vanaf groep 3/4 kunnen de kinderen echt kennis maken met klassiek ballet. Nu gaan de lessen dieper in op klassiek ballet. Hoe hoor je erbij te staan, wat zijn de posities van de armen en benen? Wat zijn de eerste balletpasjes en hoe voer je deze goed uit? De lessen worden zorgvuldig opgebouwd en sluiten aan bij de motorische ontwikkeling van de kinderen en hun belevingswereld. Maar naast de techniek is er veel aandacht voor dansgevoel, dansspelletjes en improvisatie waardoor een afwisselende les ontstaat waarbij het kind zich vrij voelt in het eigen lichaam.