Ga naar de inhoud

Op spelenderwijs leren de kinderen samen te werken en te werken met expressie. In een andere rol kruipen, spelen met de basis emoties en jezelf durven te laten zien. Improvisatie opdrachten, concentratiespellen, dans en zang. Een podium creëren waarin iedereen zijn talent kan laten zien en kan ontdekken!